Skip to main content
English
English
Llythrennau gwyn fawr ar lan llyn yn gwneud y geiriau "We Do". Mae'r llythr "o" wedi cael ei newid i'r logo ailgylchu

Amdanom Ni

Ynghylch Cymru yn Ailgylchu

Ar y dudalen hon

Pwy ydym ni

Cymru yn Ailgylchu yw'r ymgyrch ailgylchu genedlaethol ar gyfer Cymru. Gyda chefnogaeth ac a ariennir gan Lywodraeth Cymru, ac a fabwysiadwyd yn lleol gan awdurdodau lleol a phartneriaid eraill, mae'r ymgyrch yn anelu i annog defnyddwyr i ailgylchu mwy o bethau yn amlach o bob rhan o'r cartref. Ar hyn o bryd Cymru'n ymfalchïo cyfraddau ailgylchu uchaf yn y DU, ac rydym am weld twf parhaus drwy raglen barhaus o ymgysylltu, ymgyrchu ysbrydoledig a llawn gwybodaeth.

 1. 1

  Lleihau gwastraff/cynyddu gweithgarwch atal gwastraff y cyhoedd;

 2. 2

  Cynyddu darpariaeth gweithgarwch ailddefnyddio y cyhoedd;

 3. 3

  Cynyddu gweithgarwch ailgylchu gwastraff, gan gynnwys cyfranogiad, y cyhoedd;

 4. 4

  Cynyddu ymwybyddiaeth cymunedau lleol am yr angen i gael cyfleusterau trin er mwyn trin gwastraff bwyd a gweddilliol dinesig.

Cynnwys cysylltiedig

Helpwch i rannu’r neges drwy rannu’r dudalen hon